Om oss

Vi är en lokalförening inom Riksförbundet Attention med säte i Örebro

Våra medlemmar är barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser/bedömningar, deras familjer och anhöriga samt yrkesverksamma som är intresserade av neuropsykiatri i t ex skolor och vårdinstanser.

Inom ramen för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms problem inom områden som motorik, perception, uppmärksamhet, koncentration, tics, tvång, automatisering, aktivitetskontroll, arbetsminne, språk, inlärning och specifika läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Vanliga funktionsvariationer/diagnoser är ADHD, Damp, Autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD (tvång), samt läs- och skrivsvårigheter.

Vår medlemslokal

Du hittar vår lokal på Slottsgatan 13 i Örebro i Föreningarnas Hus.

Föreningarnashus

Föreningens styrelse är för närvarande:

Ordförande och kontaktperson: Karin Trulsen

Vice ordförande: Christina Wendin
Kassör: Erika Kjellman
Sekreterare: Hanna-Maria Carlssson Öhlin
Suppleanter: Tuss Trulsen, Wiveca Wendin, Daniela Pierre, Magnus Stern