Om oss

Vi är en lokalförening inom Riksförbundet Attention med säte i Örebro

Våra medlemmar är barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser/bedömningar, deras familjer och anhöriga samt yrkesverksamma som är intresserade av neuropsykiatri i t ex skolor och vårdinstanser.

 

Inom ramen för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms problem inom områden som motorik, perception, uppmärksamhet, koncentration, tics, tvång, automatisering, aktivitetskontroll, arbetsminne, språk, inlärning och specifika läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Vanliga funktionsvariationer/diagnoser är ADHD, Damp, Autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD (tvång), samt läs- och skrivsvårigheter.

 

Vår medlemslokal

Du hittar vår lokal på Slottsgatan 13 i Örebro i Föreningarnas Hus.

Föreningarnashus

 

Föreningens styrelse är för närvarande:

Ordförande och kontaktperson: Svante Norr (Tel. 070-610 06 31; e-post svante.norr@gmail.com)

Vice ordförande: Karin Trulsen
Kassör: Elin Hammar
Sekreterare: Daniela Pierre
Suppleanter: Kerstin Gerdin Mann, Sofia Wange
Valberedning: Gunilla Hermansson, Magnus Stern