Styrelsen

Ordförande: Karin Trulsen

Vice ordförande: Sofia Wange

Kassör: Birgitta Boström Palmkvist

Sekreterare: Kerstin Mann

Övriga ordinarie Ledamöter: Lena Svedberg

Suppleanter: Marina Karlsson, Jonny Udd

Valberedning: Anette Andersson